Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. I

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. I

2 stycznia 1987
Ostatnie dni 1986 roku minęły w Piekarach Śląskich spokojnie. Produkcja w zakładach pracy przebiegała normalnie. Nie stwierdzono większych zakłóceń i przestojów spowodowanych niedowładem kooperacyjnym. Frekwencja na poszczególnych stanowiskach była zgodna z wcześniej przyjętymi założeniami. Placówki szkolne funkcjonowały normalnie, jakkolwiek stwierdzono znaczną absencję uczniów z powodu licznych wyjazdów prywatnych. Zwiększone dostawy towarów do sieci handlowych spowodowały szybkie rozładowanie kolejek w sklepach. Z krytycznym przyjęciem mieszkańców spotkało się jednak funkcjonowanie komunikacji masowej. Niedowład w kursowaniu autobusów zauważalny był już od wczesnych godzin rannych. Odnotowano liczne spóźnienia pracowników dojeżdżających do pracy. Po godzinie 16.00 31 grudnia 1986 roku ilość osób ilość osób oczekujących na przystankach sukcesywnie się zwiększała, jako że kierowcy WPK zbyt wcześnie rozpoczęli zjeżdżanie do zajezdni. (…) Podobną sytuację odnotowano również w dniu 2.01.87.

9 stycznia 1987
Wśród pracowników KWK „Julian” w ostatnim okresie dużo miejsca w prowadzonych dyskusjach poświęca się sprawom przygotowania odpowiednich służb komunalnych do zimy. Stwierdza się na ogół, że nadejście „normalnej” zimy w naszych warunkach geograficznych udowodniło jeszcze raz nieudolność czynników odpowiedzialnych za przygotowanie tych służb. Uważa się, że sytuacja ta powtarza się co roku, pomimo licznych zapowiedzi o postępującej poprawie.

13 stycznia 1987
Z posiadanych informacji wynika, że wśród miejscowych wyznawców świadków Jehowy zapowiedziane na rok bieżący podwyżki cen artykułów spożywczych i przemysłowych nie wywołują dużego niezadowolenia. Wszystkie trudności z tym związane tłumaczą oni zgodnie z zasadą swojego wyznania według których „na wszystko trzeba być przygotowanym”. Ponadto uważaj oni, że aktualne podwyżki są wynikiem kryzysu gospodarczego, który objął poza Polską również cały świat.

22 stycznia 1987
Wśród załogi KWK „Julian” w Piekarach Śląskich w dalszym ciągu spore zainteresowanie wywołuje sprawa niedawnej wizytacji tej kopalni przez członka Biura Politycznego tow. Baryły. (…) Najbardziej zbulwersował załogę fakt przygotowania kilku wagonów z najlepszym (wybranym specjalnie) węglem. W momencie zbliżania się delegacji, na specjalny sygnał skład ten został uruchomiony. Wszystko to działo się w sytuacji, gdy już wiadomo było, że kopalnia ta nie wykona planu rocznego

27 stycznia 1987
Wśród mieszkańców Piekar Śląskich z coraz większym krytycyzmem ocenia się występujące od dłuższego czasu braki w placówkach handlowych wielu artykułów pierwszej potrzeby. Głównie dotyczy to niemożności zakupu proszków do prania, szamponów, kremów po goleniu, a także margaryny. W związku z tym stwierdza się, iż braki tak podstawowych artykułów przeczą informacjom czynników oficjalnych o postępującej poprawie sytuacji gospodarczej w kraju. Podkreśla się, że podobna sytuacja występuje co kilka lat, co zdaniem wielu osób podważa zaufanie społeczeństwa do władz.
Wiele krytycznych wypowiedzi notowanych jest po adresem administracji wśród mieszkańców Osiedla przy ul. Szpitalnej i Sowińskiego. Wynika to przede wszystkim z braku zainteresowania o organizację tzw. małej infrastruktury. Brak należytej dbałości o czystość i miejsca zabaw dla dzieci wywołuje wiele konfliktów. W chwili obecnej problem ten przybrał szczególnego znaczenia, jako iż administracja i rada tego osiedla nie podjęła żadnych starań w celu zorganizowania lodowiska dla dzieci, które pozostają w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych.

4 lutego 1987
W zakładzie „Marchlewski” należącym do ZGH „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich stwierdzono w ostatnim okresie czasu nasilenie się kradzieży tzw. złomu akumulatorowego. Niektórzy pracownicy w szybkim czasie zorientowali się, że przywożone z poznańskiej „Centry” do przetopienia, złomowane akumulatory posiadają jeszcze określona sprawność techniczną. W związku z tym po zdjęciu z nich tzw. numerów reklamacyjnych są one wynoszone poza teren zakładu. W ten sposób miesięcznie kradzionych jest około 30-50 akumulatorów. Ich cena wolnorynkowa kształtuje się obecnie w granicach 2 do 3 tysięcy złotych.

12 lutego 1987
Duże niezadowolenie wśród mieszkańców Piekar Śląskich wywołuje brak od dłuższego czasu dostaw szamponów. Podobnie ma się sprawa z kremami do golenia. Sytuacja ta powoduje, iż minimalne dostawy artykułów do sieci handlowej przeprowadzane są pokątnie, w niektórych przypadkach przy zachowaniu wszelkich form spekulacji.

17 lutego 1987
Wśród mieszkańców Osiedla Wieczorka Wschód panuje duże oburzenie spowodowane nie wywożeniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne śmieci. Niezadowolenie potęguje fakt, iż na tym samym osiedlu w rejonie, gdzie mieszka Prezydent Miasta, MPO na bieżąco wywozi śmieci. Rozmówcy twierdzą, że sytuacja higieniczna, jaka obecnie panuje na tym osiedlu urąga podstawowym zasadom higieny i w przypadku odwilży może spowodować epidemię na terenie miasta. (…) Podkreśla się przy tym, że taka sytuacja panuje na terenie całego miasta.

16 marca 1987
W dniu 15 marca 1987 roku o godz. 3.55 w pomieszczeniach szatni KWK „Julian” wybuchł pożar. W krótkim czasie objął on połowę I piętra budynku łaźni kopalnianej, w którym mieszczą się ponadto markownia i lampownia.

18 marca 1987
Wśród pracowników KWK „Julian” w Piekarach Śląskich panuje duże niezadowolenie z powodu zmniejszenia się wysokości zarobków. Twierdzi się, iż w ostatnim okresie czasu zwiększono górnikom stawki zarobkowe, ale jednocześnie znacznie obniżono fundusz premiowy. W efekcie spowodowało to obniżenie się zarobków, gdyż obniżka funduszu premiowego przewyższyła podwyżkę stawek. Górnicy uważają, że takie postawienie sprawy jest absurdalne, gdyż jest po prostu oszukiwaniem opinii publicznej, która została poinformowana o podwyżce stawek, ale nie o funduszu premiowym.

No Comments

Post a Comment