Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

1 kwietnia 1987
Z posiadanego rozpoznania wynika, iż w poszczególnych środowiskach społeczno-zawodowych Piekar Śląskich nie słabnie niezadowolenie z wprowadzonych w bieżącym tygodniu podwyżek cen na artykuły spożywcze. Nastroje takie występują szczególnie w większych zakładach pracy. Pomimo tego nie stwierdzono jednak, aby osoby znane ze swego negatywnego stosunku do rzeczywistości czy tez organizacje związkowe z tych przedsiębiorstw zamierzały podjąć określona akcję protestacyjną. Nie ujawniono również żadnych ulotek oraz napisów o wrogiej treści.

7 kwietnia 1987
W dniu 7 kwietnia 1987 roku o godz. 6.45 mistrz Oddz. Budowlanego KWK „Julian” ob. B. ujawnił na terenie łaźni nr 6 napis o treści: „Róbcie szybciej bo następna łaźnia spłonie”, wykonany farbą olejną. (…) W chwili ujawnienia napisu farba nie była wyschnięta do końca, co według malarza ob. K. świadczy o tym, że napis ten wykonano o godz. 4-5 rano Ob. K. na polecenie ob. B. zamalował napis. Napis ten odwołuje się do pożaru szatni w tej kopalni w dniu 15.03.1987.

28 kwietnia 1987
Znaczne zastrzeżenia wywołuje wśród górników KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich sprawa wykorzystania na terenie kopalni uczniów przyzakładowej szkoły górniczej. Wykorzystywani są oni do różnego rodzaju prac porządkowych jak sprzątanie obejść kopalni (ulice) oraz roznoszenia wody mineralnej po biurach. W tej sytuacji często zadawane są pytania, co robi stosunkowo duża grupa robotników zatrudnionych na powierzchni kopalni w dziale gospodarczym.

29 kwietnia 1987
Przygotowania do obchodów Święta 1-go maja w poszczególnych zakładach pracy i placówkach oświatowych na terenie Piekar Śląskich przebiegają sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Na terenie miasta czynione są generalne porządki. Odnawiane są przystanki autobusowe, sprzątane parki i ulice. Wykonywane są również nowe oznakowania i dekoracje ulic. Akcja ta jest na ogół przyjmowana przez mieszkańców pozytywnie ze względu na poprawę estetyki miasta. W poszczególnych zakładach powołane zostały komitety do spraw obchodów Święta 1-go maja, które nadzorują przebieg prowadzonych przygotowań. Wśród załóg jak do tej pory nie stwierdzono występowania negatywnych nastrojów kwestionujących zasadność uczestnictwa w pochodzie 1-majowym. Ocenia się, iż w tegorocznym pochodzie uczestniczyć będzie znaczna część załóg. Wiele osób zapowiada swój udział w pochodzie z rodzinami. Podobny cykl przygotowań trwa również w chwili obecnej w placówkach oświatowo-wychowawczych. Prowadzone są czyny społeczne, w czasie których porządkowane są tereny szkolne, jak również wykonywane są dekoracje 1-majowe.

30 kwietnia 1987
Stan przygotowań do obchodów Święta 1 maja na terenie Piekar Śląskich przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem władz polityczno-administracyjnych oraz poszczególnych kierownictw zakładów pracy. W okresie minionych 3 dni teren miasta został uporządkowany, a trasa przemarszu pochodu 1-majowego udekorowana. W tym czasie nie stwierdzono faktów dewastacji czy zrywania flag czy transparentów. (…) z posiadanego rozpoznania wynika, iż działacze b. „Solidarności” nie planują podjęcia zorganizowanych działań mających na celu zakłócenie tegorocznych obchodów święta 1 Maja. W swym środowisku starają się oni unikać wypowiedzi na ten temat i określania swojego stanowiska w tej sprawie. Ewentualne zagrożenie w tym zakresie stanowić może jedynie nabożeństwo zaplanowane w Bazylice pw. NMP w Piekarach Śląskich w dniu 1 maja br. o godzinie 10.00. jego zakończenie może być zsynchronizowane z przemarszem ostatnich grup pochodu, a tym samym stworzyć okazję do włączenia się jego uczestników do grup przechodzących przed trybuną. W celu wyeliminowania tego zagrożenia podjęto stosowne przygotowania operacyjne. (…) Ze wstępnych danych wynika, że w tym roku w pochodzie na terenie Piekar Śląskich weźmie udział około 30 tysięcy osób. Na podobną ilość uczestników szacuje się udział w popołudniowych imprezach kulturalno-handlowych.

Pochód 1 majowy w Piekarach Śląskich, lata sześćdziesiąte XX wieku. Autor: Józef Opolko.

1 maja 1987
Pochód 1-majowy w Piekarach Śląskich rozpoczął się o godzinie 10.20 (po zakończeniu wystąpienia tow. W. Jaruzelskiego), a zakończył się o godz. 11.30. Wzięło w nim udział około 23 tysiące osób, w tym 4 tysiące górników ubranych w mundury galowe z KWK „Andaluzja” i KWK „Julian”. Przemarsz obserwowało na poboczach ulicy ok. 8 tysięcy osób.
Pochód przemaszerował ulicą Bytomską tj. główną ulicą miasta. Wielu uczestników niosło flagi, szturmówki oraz transparenty z nazwami zakładów pracy i hasłami pokojowymi. Liczna grupa młodzieży ubarwiła przemarsz chorągiewkami i kwiatami. Ze wstępnego rozpoznania wynika, iż społeczeństwo Piekar Śląskich z dużym zadowoleniem przyjęło tegoroczna organizację pochodu 1-majowego. Szczególnie wysoko oceniło organizacje oraz frekwencję. W godzinach popołudniowych zorganizowane zostały imprezy kulturalne połączone z festynami i kiermaszami handlowymi. (…) Wśród mężczyzn obecnych na tychże imprezach odnotowano duże niezadowolenie z powodu zakazu sprzedaży napojów niealkoholowych (piwa). (…) W dniu 1 maja br. na terenie Piekar Śląskich nie stwierdzono żadnych destrukcyjnych działań przeciwnika politycznego, mających na celu zakłócenie uroczystości 1-majowych.

2 maja 1987
W dniu 1 maja br. w godzinach popołudniowych został pobity ze skutkiem śmiertelnym w rejonie stadionu GKS „Olimpia” na osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich K. Jacek. W wyniku podjętych działań przez pion MO doprowadzono do ujęcia trzech sprawców tego pobicia. (…) Pobicie miało charakter chuligański i odbyło się pod wpływem alkoholu.

Bilet wstępu na stadion GKS Olimpia w Piekarach Śląskich

16 maja 1987
Jak wynika z posiadanych informacji znaczne niezadowolenie mieszkańców osiedla Powstańców Śląskich jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 budzą znaczne opóźnienia w budowie nowej szkoły na tym osiedlu. Już w chwili obecnej w/w szkoła jest przepełniona w dopuszczalnym stopniu. Wprowadzenie do niej kolejnych roczników klas I-szych może spowodować dalsze zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci jak i osłabienie procesu nauczania. Tymczasem na nowobudowanym obiekcie prace przebiegają w bardzo wolnym tempie i w zasadzie wskazują na to, że zakończenie budowy może opóźnić się do 1989 roku tj. o jeden rok. Dotychczasowe interwencje u władz miejskich jak i sygnalizowanie tego problemu przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 w Wydziale Oświaty nie przynoszą oczekiwanego skutku.

5 czerwca 1987
W dniu 4 czerwca br. u wejścia do komory filtra w hucie KGH „Orzeł Biały” w Piekarach Śląskich znaleziono ciało zatrudnionego tam pracownika (…). Przybyły lekarz stwierdził zgon. Stwierdził także na jego ciele liczne otarcia naskórka. Przyczyny zgonu zbada specjalnie powołana przez dyrektora zakładu komisja.

22 czerwca 1987
Zbliżający się okres wakacyjno-urlopowy powoduje, iż w poszczególnych środowiskach społeczno-zawodowych Piekar Śląskich coraz żywsze dyskusje wywołuje problem spędzenie tego czasu przez niektóre rodziny i ich dzieci. Konieczność wyjazdu z miasta na okres co najmniej dwóch tygodni jest dla wielu osób wręcz koniecznością z powodu, jak się stwierdza, dużego zanieczyszczenia tutejszego środowiska. W wielu przypadkach, jak się podkreśla, stoją temu na przeszkodzie jednak wysokie koszty wczasów zakładowych i kolonii letnich.

6 lipca 1987
Wśród pracowników Zakładów Mechanicznych „Zamet” w Piekarach Śląskich negatywnie ocenia się sprawę zaopatrzenia kiosków „Ruchu” w bilety autobusowe. Rozmówcy uważają, iż z chwila podwyższenia cen na bilety przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo komunikacyjne, „Ruch” dodatkowo wymusza na pasażerach kasowanie biletów o wyższych nominałach niż to przewiduje cennik. Dzieje się tak dlatego, iż w kioskach „Ruchu” nie można nabyć biletów o potrzebnej wartości, w związku z czym pasażerowie przepłacają za przejazdy, wzbogacając tym samym swoim kosztem WPK, które zdaniem dyskutantów jest najbardziej winne zaistniałej sytuacji. Uważa się, iż WPK przed wprowadzeniem podwyżek cen biletów powinno przygotować bilety o odpowiednich nominałach, chyba że WPK chce w ten sposób pokryć koszty swojej niegospodarności.

8 lipca 1987
Wśród mieszkańców dzielnicy Dąbrówki Wielkiej /środowisko robotnicze/ panuje niezadowolenie z powodu złej działalności handlu w tej dzielnicy. Niezadowolenie spowodowane jest tym, że mimo i tak nielicznej sieci placówek handlowych, większość z nich w okresie lipca i sierpnia jest nieczynna. W tej sytuacji mieszkańcy tej dzielnicy zmuszeni są korzystać ze sklepów w sąsiednich miejscowościach. Istnieje obawa, że o ile sytuacja ta nie ulegnie poprawie, t w okresie żniw problem ten jeszcze bardziej dotknie mieszkańców tej dzielnicy.

24 lipca 1987
Wśród mieszkańców Piekar Śląskich /środowisko robotnicze/ dużo niezadowolenia wywołała podana przez środki masowego przekazu informacja o podwyżkach cen podrobów i wędlin podrobowych. Ogólnie panuje przekonanie, iż jest to kolejny przykład funkcjonowania II etapu reformy gospodarczej, która jak dotychczas polega tylko i wyłącznie na podnoszeniu cen. Rozmówcy szczególnie zbulwersowani są podwyżką cen takich produktów jak kaszanka, salceson czy pasztetowa, która zdaniem rozmówców, w wielu przypadkach nie nadaje się do konsumpcji, a mimo jej złej jakości podnosi się ceny.

Informacja MUSW w Piekarach Śląskich z dnia 24 lipca 1987 roku [za: Archiwum IPN w Katowicach].

No Comments

Post a Comment