Dziejopis

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich; Rok 1984, cz. I

3 stycznia 1983 Wśród społeczeństwa Piekar Śląskich słyszy się komentarze na temat zapowiedzi podwyżek cen podstawowych artykułów żywnościowych. Rozmówcy stwierdzają, że rozpętana szeroko kampania konsultacji ze społeczeństwem w tej sprawie nagle ucichła. Twierdzi się, że władze chciały wysondować nastroje społeczne, a w sprawie podwyżek maja już...

Sprawa o kryptonimie „Kolor”

Olbrzymie poruszenie wywołał w Piekarach Śląskich fakt wymalowania na murach budynków kilkunastu swastyk hitlerowskich. Dozorcy i właściciele domów, których ów przestępczy proceder dotknął, zostali przez swoich dzielnicowych zobowiązani do natychmiastowego usunięcia malunków, a milicjanci, działając ramię w ramię z SB, rozpoczęli poszukiwania domorosłego artysty-malarza. Rozpoczętej...

Kardynał Wojtyła w Piekarach

Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, po raz pierwszy uczestniczył w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców w roku 1967. Jak wspomina Henryk Kachel, świecki przewodnik po Kalwarii piekarskiej, późniejszy Papież Jan Paweł II to właśnie tutaj dowiedzieć miał się, iż został nominowany do godności kardynała,...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1983 Część I

Jednym z zadań, jakie stawiano Miejskim Urzędom Spraw Wewnętrznych było informowanie swoich zwierzchników o aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej na podległym sobie terenie. Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa zobowiązani byli do tworzenia codziennych meldunków z opisem najważniejszych wydarzeń minionego dnia, nastrojów społecznych, doniesień agentury, podejmowanych działań...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1983. Część II

2 lipca 1983 W dniu dzisiejszym uzyskano od kierownika Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich informację, że na terenie dzielnicy Dąbrówka Wielka, przy plantacjach warzyw, rozwieszono tabliczki informacyjne, wykonane z bristolu, o rozmiarach 16x22 cm. z napisem wykonanym mazakiem koloru zielonego – o treści „Uwaga!...

Profesor R.

Profesor Karol R. uwagę zaabsorbował swoją osobą funkcjonariuszy SB z prozaicznego powodu. Będąc turystą przybyłym do PRL z Niemiec podróżował po śląskich miastach z aparatem fotograficznym. To krótka historia, w której Piekary Śląskie występują zaledwie epizodycznie. W lipcu 1957 roku w odwiedziny do rodzinnych stron przybył...