Dziejopis

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1985. CZ. III

21 czerwca 1985 W środowisku taksówkarzy piekarskich głośno komentuje się ostatnie obostrzenia w zakresie przydziału paliw benzynowych. Zdaniem rozmówców jest to pociągnięcie niesprawiedliwe, gdyż dotknie „biedniejszą część” taksówkarzy, którzy jeżdżą samochodami benzynowymi produkcji krajowej. Nic nie mówi się natomiast o sankcjach za różnego rodzaju wykroczenia w...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1985. CZ. II

10 kwietnia 1985 Na terenie miasta przebywa aktualnie 14 osób z kk, w tym 12 z RFN i po 1 osobie z Anglii i Włoch. Nie zanotowano z ich strony żadnych negatywnych wypowiedzi i zachowań. 12 kwietnia 1985 W środowisku miejscowych taksówkarzy bagażowych zaniepokojenie wywołały pogłoski, jakoby warunkiem...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1985. CZ. I

  4 stycznia 1985 Wśród mieszkańców Piekar Śląskich szerokim echem odbijają się relacje z procesu sprawców zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Mówi się, że już Chmielewskiego spotkała „kara Boska”. Sposób działania oprawców budzi ogólne poruszenie, zwłaszcza w stosunku do Piotrowskiego. Według osób zbliżonych do PZPR publikacje w „Trybunie...

Wspomnienia milicjanta

  Pośród tysięcy dokumentów, jakie przechowywane są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźć możemy także liczne wspomnienia, spisywane przez byłych milicjantów czy ubeków. Opisują one z reguły początki ich pracy, potyczki z „bandami”, jak nazywali wówczas tych, którym nie w smak był nowy pojałtański porządek, czy...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich; Rok 1984, cz. IV

  22 października 1984 W związku z ukazaniem się w środkach masowego przekazu komunikatu o uprowadzeniu ks. Jerzego Popiełuszki pojawiło się szereg wersji i domniemań odnośnie sprawców tego porwania. Zdania są na ten temat tak zróżnicowane, jak przy żadnym innym wydarzeniu. Większość osób uważa, że jest to...

Okrutnik

Bardzo często w dokumentach związanych z „zabezpieczaniem” pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich pojawia się nazwisko Edmunda Perka. Od lat siedemdziesiątych XX wieku wchodził w skład powoływanego w tym celu sztabu złożonego z funkcjonariuszy SB i MO, z reguły także to właśnie on sporządzał wnioski o...

Piekary 71

„Obok tradycyjnej pielgrzymi mężczyzn do Piekar Śląskich, która odbywa się corocznie w ostatnią niedzielę miesiąca maja, drugą co do wielkości zarówno w zakresie frekwencji, jak też rangi jaką nadają jej organizatorzy, jest masowa impreza kościelna przeznaczona dla kobiet”. W taki sposób swój raport na temat...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich; Rok 1984, cz. III

  1 sierpnia 1984 Na tutejszym terenie „Domy Książki” oferują do sprzedaży „Pana Tadeusza” w tłumaczeniu na język białoruski. Fakt ten wywołuje rozgoryczenie wśród miejscowej ludności. Ekspedientki wysłuchują krytycznych uwag na ten temat, nie umiejąc wytłumaczyć kiedy będzie obiecane wydanie „Pana Tadeusza” w języku ojczystym. Odnotowano nawet...

Wilkołak czy sympatyk?

Lektura archiwalnych numerów śląskich gazet, oprócz garści ciekawych informacji lub sentymentalnych wspomnień, przynieść nam może czasami także historie i takie, jakich nie spodziewalibyśmy się tam znaleźć. Jedno z takich wydarzeń, mające miejsce w Piekarach Śląskich w roku 1946 opisał anonimowy pracownik „Gazety Robotniczej”. Tekst ukazał...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich; Rok 1984, cz. II

2 maja 1984 Obchody Święta Pracy na terenie Piekar Śląskich przebiegały bez jakichkolwiek zakłóceń i wrogich wystąpień. Przemarsz pochodu miał miejsce w godzinach od 10.15 do 11.30. W pochodzie szacunkowo oceniając wzięło udział około 18 tysięcy osób, z czego około 5 tysięcy młodzieży z miejscowych szkół...