Dziejopis

Sabotaż w „Orle Białym”

Przez cały okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, z mniejszym lub większym natężeniem, trwała walka z dywersantami, reakcjonistami, szkodnikami czy sabotażystami. Z reguły władze PRL widziały ich pośród przysyłanych z zachodu imperialistycznych szpiegów lub wśród kupionych przez nich wrażych osobników legitymujących się obywatelstwem polskim. W większości...

W latach 1976-1980…

Jak miały rozwijać się Piekary Śląskie w latach 1976 – 1980? Jak wyglądały w roku 1975? Na te pytania odpowiedź przynosi Charakterystyka miasta Piekary Śląskie opracowana w roku 1976 przez przewodniczącą Miejskiej komisji Planowania Michalinę Ferdin Oprócz ciekawych skądinąd informacji ogólnych czy założeń i wyników,...

Związek Radiestetów

Posługiwanie się różdżką i wahadełkiem jest praktyką bardzo dawną i trudno dziś ustalić jej początki. W latach trzydziestych XX wieku jej zwolennicy utworzyli nowy termin: radiestezja od greckiego radios - promień i aisthesis - odczuwanie. Jest to zatem sztuka odczuwania jakiegoś bliżej nieokreślonego promieniowania przy...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1986. CZ. IV

września 1986 W środowisku nauczycielskim z terenu Piekar Śląskich panuje duże niezadowolenie z powodu organizacji nowego roku szkolnego, dot. to m.in. pracy w wolne soboty. Ponadto przyczyną niezadowolenia są obecne podwyżki plac w tym zawodzie. Rozmówcy twierdzą, że zgodnie z komunikatem podanym w środkach masowego przekazu...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1986. CZ. III

                                4 czerwca 1986 W środowisku robotniczym z terenu miasta w dalszym ciągu notuje się wiele negatywnych komentarzy pod adresem handlu w związku z występującym w sklepach brakiem mleka w proszku. Twierdzi się, że wina za taki stan rzeczy leży po stronie miejscowego handlu, który nie potrafi...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1986. CZ. II

2 kwietnia 1986 Wśród mieszkańców Piekar Śląskich w środowisku robotniczym notuje się negatywne wypowiedzi z powodu występującego na rynku braku mleka w proszku. Twierdzi się, iż brak tego artykułu jest zapowiedzią objęcia go ponowną reglamentacją. Świadczy to według rozmówców o tym, iż mimo zapewnień władz, że...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1986.

3 stycznia 1986 W środowisku kontrolowanym przez tutejszą SB notuje się szereg negatywnych wypowiedzi odnośnie zaopatrzenia miasta w podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Wiele pretensji za taki stan rzeczy skierowanych jest pod adresem władz miasta, które w dalszym ciągu nie mogą sobie poradzić z tym problemem. Stwierdza...

Zakryty Punkt Obserwacyjny

W swojej pracy operacyjnej Służba Bezpieczeństwa stosowała kilka technik obserwacji figuranta. Odnajdziemy pośród nich obserwację jawną (zwaną także „japońską”, polegającą na demonstracyjnym manifestowaniu swojej obecności przez funkcjonariuszy), obserwację zewnętrzną, wewnętrzną, uczestniczącą, stacjonarną. W miejscach publicznych znajdowały się odkryte punkty obserwacyjne. W pomieszczeniach zaś urządzano zakryte...

Oto Gomułka i jego spółka

Rok 1968 w Polsce to czas głośnych wystąpień studentów, zapoczątkowanych zdjęciem przez cenzurę przedstawienia „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, jakie miało zostać wystawione w Teatrze Narodowym w Warszawie. Przeciwko protestującym władza ludowa wysłała zmasowane siły bezpieczeństwa. Na odbywającym się 19 marca wiecu PZPR w Sali...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1985. CZ. IV

10 października 1985 Wśród społeczeństwa Piekar Śląskich słyszy się głosy niezadowolenia spowodowane złym funkcjonowaniem taboru komunikacyjnego WPK. Stwierdza się, że wycofanie z tras łączących Piekary Śląskie z innymi miastami województwa katowickiego autobusów przegubowych, zmiany rozkładu jazdy jeszcze bardziej pogłębiły „konflikt” między podróżnymi, a dyrekcją WPK. Przeludnione...