Dziejopis

Sprawa o kryptonimie „Wyrok”

Piekary Śląskie, choć niewielkie, to jednak w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowiły jeden z bastionów walki z komunizmem. Oczywiście istotną role odgrywała tutaj piekarska Bazylika, ale także duża ilość zakładów pracy, w których znaczące poparcie otrzymywał NSZZ „Solidarność” i inne opozycyjne ugrupowania. W dniu 1988.09.26 ob....

Jak esbecy postrzegali Piekary CZ.V

Sierpień 1980 roku, Strajk Stoczni Gdańskiej i tysięcy wspierających ja zakładów stał się początkiem krachu komunizmu w Polsce. Oczywiście nikt wówczas nie przypuszczał, iż już dekadę później rozwiązaniu ulegnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, a w Polsce przeprowadzone zostaną, częściowo, wolne wybory. Abstrahując od ocen roku...

Jak esbecy postrzegali Piekary CZ.IV

W celu zapewnienia sobie pełnej kontroli nad przebiegiem piekarskiej pielgrzymki, corocznie, zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach powoływano specjalny sztab, którego zadaniem była organizacja i koordynacja działań Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, a także podejmowanie niezbędnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie uroczystości....

Jak esbecy postrzegali Piekary CZ.III

Pośród środowisk i osób związanych z opozycją polityczną z terenu Piekar Śląskich, funkcjonariusze SB szczególna uwagę zwrócili na: 1. Osoby wchodzące w skład tzw. „Bractwa Trzeźwości” funkcjonującego przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich. Inspiratorami założenia „bractwa” byli ekstremalni działacze byłego NSZZ „Solidarność’, zatrudnieni w...

Jak esbecy postrzegali Piekary CZ.II

Zasadniczą część swoich prac, funkcjonariusze SB rozpoczynają od opisu piekarskiego Sanktuarium, przypomnienia jego historii oraz historii samego miasta. Podsumowując ten fragment mjr Zygmunt Pabiasz pisze Sanktuarium maryjne w Piekarach Śląskich jest jednym z kilku jakie działają w naszym kraju. Jednakże ze względu na fakt, że zlokalizowane...

Jak esbecy postrzegali Piekary

Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej to olbrzymi zbiór wszelakiej dokumentacji pozostałej po strukturach siłowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Materiały te, to dokumenty o niezwykłej wartości historycznej i kulturowej, o znaczeniu ponadregionalnym. Obrazują one funkcjonowanie reżimów totalitarnych w tej części Europy. Pośród tysięcy akt pozostałych po MO, SB...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

14 sierpnia 1987 W związku ze zbliżającą się kolejna rocznicą podpisania umów sierpniowych na terenie Piekar Śląskich nie odnotowano dotychczas wzrostu zainteresowania tą problematyką wśród załóg miejscowych zakładów pracy. Temat ten również nie jest poruszany w prowadzonych rozmowach. Nie stwierdzono także większej aktywności działaczy byłej „Solidarności”...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. II

1 kwietnia 1987 Z posiadanego rozpoznania wynika, iż w poszczególnych środowiskach społeczno-zawodowych Piekar Śląskich nie słabnie niezadowolenie z wprowadzonych w bieżącym tygodniu podwyżek cen na artykuły spożywcze. Nastroje takie występują szczególnie w większych zakładach pracy. Pomimo tego nie stwierdzono jednak, aby osoby znane ze swego negatywnego...

Meldunki dzienne MUSW w Piekarach Śląskich. Rok 1987. CZ. I

2 stycznia 1987 Ostatnie dni 1986 roku minęły w Piekarach Śląskich spokojnie. Produkcja w zakładach pracy przebiegała normalnie. Nie stwierdzono większych zakłóceń i przestojów spowodowanych niedowładem kooperacyjnym. Frekwencja na poszczególnych stanowiskach była zgodna z wcześniej przyjętymi założeniami. Placówki szkolne funkcjonowały normalnie, jakkolwiek stwierdzono znaczną absencję uczniów...